Welcome


to

GAP

..get assured portal!Learn More..

By

Sanima LifeInsurance

निश्चिन्त भव:

A little more about what you can do in GAP!


यहाँ हरुलाई यस सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको GET ASSURED PORTAL (GAP) मा स्वागत छ।

[SANIMA LIFE INSURANCE welcomes you to our GET ASSURED PORTAL (GAP)]

यहाँहरुको व्यस्ततालै ध्यानमा राख्दै यस सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले नयाँ अनलाइन पोर्टल GET ASSURED PORTAL मार्फत बिमालेख प्रस्ताव दाखिला, बिमा शुल्क गणना, बिमित सदस्यता खाता दर्ता गर्न तथा प्रतिवेदनहरु हेर्न मिल्ने सफ्टवेर प्रणाली संचालन मा ल्याएको छ।

[SANIMA LIFE INSURANCE introduced online portal GET ASSURED PORTAL (GAP), where one can apply insurance proposal, estimate insurance premium, register for customer account and view reports of onselfts' policy/s]


के के गर्न सकिन्छ त? [Features of GAP?]

१. बीमालेख प्रस्ताव दाखिला गर्न सकिने। [File insurance proposal]

२. बीमा शुल्क गणना गर्न सकिने। [Estimate insurance premium]

३. बिमित सदस्यता खाता दाखिला गर्न सकिने। [Apply for customer portal account]*

४. बीमा दाबी तथा भुक्तानी दाखिला गर्न सकिने। [Apply for insurance claim or payment]*

५. बीमा समर्पण दाखिला गर्न सकिने। [Apply for policy surrender]*

६. बीमा ऋण दाखिला गर्न सकिने। [Apply for policy loan]*

७. बीमा परिपक्वता दाखिला गर्न सकिने। [Apply for policy maturity]*

८. बीमा पुना:जगारण प्रस्ताव दाखिला गर्न सकिने। [Apply for policy re-instatement]*

९. बीमा नविकरण शुल्क तिर्न सकिने। [Pay policy renewal premium]*

१०. प्रतिवेदनहरु हेर्न सकिन्छ। [View report/s]*

११. अन्य सुबिधा हरु पनि राखिएको छ। [Many More..]

* सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सका बिमितहरुको लागि मात्र लागू हुनेछ।


आजै सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्समा बीमा गरौँ र पाइने सुबिधाको फाइदा उठाऊ।

What you can do?


Ansurance Proposal

..apply for assurance!

Take me there..

Estimate Premium

..calculate assurance premium!

Take me there..

Already a Member

..have sign-in information!

Sign-in.. Create..

Need Help

..read about proposal filing process!

Take me there..

Want to locate us, we are here at..