अभिकर्ता प्रस्ताव

ADVISORS' REQUEST!
Need Help?

केहि सुझाव हरु (Here are some tips..)


१. सोधिएका प्रश्न हरूको जबाफ दिनुहोस्।

[Input answer to all the questions put forward]


२. अभिकर्ता प्रस्ताव पेश गर्नको लागि SUBMIT बटन प्रयोग गर्नुहोस्।

[Click on SUBMIT button to apply for Agency]


३. प्रस्ताव पेश भए पछि तपाइलाई सानिमा लाइफ बाट फोन आउने छ।

[SANIMA LIFE support representative will call you within 7 days for further process]