अभिकर्ता प्रस्ताव

ADVISORS' REQUEST!
Need Help?

अभिकर्ता प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रक्रिया

Procedure to apply for agency..


१. सोधिएका प्रश्न हरूको जबाफ दिनुहोस्।

[Input answer to all the questions put forward]


२. अभिकर्ता प्रस्ताव पेश गर्नको लागि SUBMIT बटन Click गर्नुहोस्।

[Click on SUBMIT button to apply for Agency]


३. प्रस्ताव पेश भए पछि तपाइलाई सानिमा रिलायन्स लाइफ बाट फोन आउने छ।

[SANIMA RELIANCE LIFE support representative will call you within 7 days for further process]