Need Help?

केहि सुझाव हरु..

Here are some tips..


क. LOGIN गर्ने तरिका

[Process to Login]

१. तपाइको अभिकर्ता कोडपासवोर्ड दाखिला गर्नुहोस्।

[Enter your Agency Code and Password]

२. LOGIN गर्नको लागि LOGIN बटन प्रयोग गर्नुहोस्।

[Click on LOGIN button to login]


ख. खाता सिर्जना गर्ने तरिका

[Process to register new Account]

१. नयाँ अभिकर्ता सदस्यता खाता दर्ता गर्नको लागि कृपया Register Account? लिङ्क प्रयोग गर्नुहोस्।

[To create new account, click on Register Account? link]


ग. पासवोर्ड पुन प्राप्त गर्ने तरिका

[To recover your Password]

१. पासवोर्ड प्राप्तिको लागि कृपया Forgot Password? लिङ्क प्रयोग गर्नुहोस्।

[To retrieve your password, click on Forgot Password? link]

Enter your login credential!