Welcome


to

SAP

..sanima advisors' portal!Learn More..

By

Sanima LifeInsurance

निश्चिन्त भव:

A little more about what you can do in SAP!


यहाँ हरुलाई यस सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको SANIMA ADVISORS' PORTAL (SAP) मा स्वागत छ।

[SANIMA LIFE INSURANCE welcomes you to our SANIMA ADVISORS' PORTAL (SAP)]


यहाँहरुको व्यस्ततालै ध्यानमा राख्दै यस सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले नयाँ online portal SANIMA ADVISOR'S PORTAL मार्फत सदस्यता खाता दर्ता, बिमालेख प्रस्ताव दाखिला, बिमा शुल्क गणना गर्न तथा प्रतिवेदनहरु हेर्न मिल्ने Software प्रणाली संचालन मा ल्याएको छ।

[SANIMA LIFE INSURANCE introduced online portal SANIMA ADVISOR'S PORTAL (SAP), where one can apply for agency, file insurance proposal, estimate insurance premium and view reports of business provided by oneself]


के के गर्न सकिन्छ त? [Features of SAP?]

१. एजेन्सी सदस्यता लिन प्रस्ताव दाखिला गर्न सकिन्छ। [Apply for Advisory Force]

२. सदस्यता खाता दर्ता दाखिला गर्न सकिन्छ। [Register Advisory Account]

३. बिमालेख प्रस्ताव दाखिला गर्न सकिन्छ। [File Proposal]

४. बिमा शुल्क गणना गर्न सकिन्छ। [Calculate premium]

५. प्रतिवेदनहरु हेर्न सकिन्छ। [View Reports and Schemes]

६. अन्य सुबिधा हरु पनि राखिएको छ। [Many More..]


आजै सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको सदस्यता लिउँ र पाइने सुबिधाको फाइदा उठौँ।

What you can do?


Agency Request

..apply for agency!

Take me there..

Enroll in SAP

..existing agency? Register yourself!

Create Account..

Already a Member

..have sign-in information!

Sign-in

Need Help

..read about enrollment process!

Take me there..

Want to locate us, we are here at..